MSB vill stärka skyddet
för journalister

20 mars, 2017

Mediebranschen är sårbar vid samhällskriser och beredskapen måste höjas, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som i en rapport föreslår åtta åtgärder. Ett av förslagen är att skapa bättre straffrättsligt skydd för journalister.

MSBs utredning visar att de största riskerna för mediebranschens verksamheter vid en samhällskris är att personal kommer att skadas fysiskt eller psykiskt, att verksamhetskritisk information blir otillgänglig och att egendom skadas.

Sett till samhällsriskerna är de störst när det gäller påverkanskampanjer mot allmänhet och beslutsfattare genom medierna och att informationsstrukturerna är otillräckligt skyddade.

Myndigheten föreslår nu åtta åtgärder, bland annat bättre skydd för journalister straffrättsligt samt i digitala miljöer.

Medierna möter en komplex hot- och riskbild, vilket tillsammans med det försämrade säkerhetspolitiska läget, medför att mediebolagens krisberedskap behöver stärkas, anser MSB.

”Mediernas självständiga rapportering och möjligheter att ostört förmedla nyheter är centrala beståndsdelar i vår demokrati och viktiga för samhällets funktionalitet. Om medierna drabbas av avbrott eller på annat sätt påverkas vid en större samhällskris riskerar det få allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa”, säger Nils Svartz, tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), i en kommentar.

Dessa åtgärder föreslår MSB:

  1. Ta fram skyddsstrategier för journalister i digitala miljöer.
  2. Stödja utvecklandet av ett systematiskt arbete med informationssäkerhet inom mediebolagen.
  3. Stödja insatser för ökad media- och informationskunnighet (MIK) hos befolkningen.
  4. Satsa på medvetandehöjande insatser om olika kriskommunikationskanaler vid kris.
  5. Utreda ett interaktivt kriskommunikationssystem.
  6. Se över hot och trakasserier mot medier.
  7. Se över konsekvenserna av medieskugga.
  8. Stärka det civila försvaret genom att öka mediernas robusthet.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies